Käpy A.I. Oy

Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja EU GDPR:n, tietosuojalain sekä muiden lakien mukaisesti. Dokumenttia päivitetään tarpeen mukaan.

Yhteystiedot:
Käpy A.I. Oy – Y-tunnus: 3118566-9, [email protected]

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö:
Tietosuojatiimimme, mukaan lukien nimetty tietosuojavastaava [email protected]

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet
Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain silloin, kun se on tarvittavaa ja mahdollista. Käsittelyperusteina käytämme yleensä sopimusta, oikeutettua etua, lakisääteistä velvoitetta tai suostumusta.

Toiminnassamme noudatamme lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta – tämä lyhennettynä on oheiset kohdat:

  • Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja käsittely on läpinäkyvää. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.
  • Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asianmukaista syytä (esim. asiakassuhde ja kirjanpitoon liittyvät toimet).
  • Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen
    Pyrimme pitämään tietomme täsmällisinä
  • Rajoitamme tiedon säilytystä – tiedoille on määritelty käyttöikä, jonka jälkeen ne joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole lakiin perustuvaa syytä pitää. Yleinen säilytysaika on 3 vuotta, mutta tämä riippuu tiedosta. Pyydettäessä tarkemmat tiedot
  • Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta varmennettuna
  • Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot. Käytämme tässä oikeutettua etua käsittelyperusteena. Emme käytä automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä

Yleinen rekisterin tietosisältö yleensä
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, kontaktiedot jne.)

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

Tietolähteet
Yleensä henkilöltä itseltään

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat tiedon käyttötarkoitusta.
Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille – tämä käytännössä tarkoittaa oheista. Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna on minimoidut tiedot.

Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat teknisesti suojattuna tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä. Evästeistä tarkemmat tiedot pyydettäessä, ml. säilytysajat.

Tietopyynnöt ja vastustamisoikeus
Halutessasi käyttää oikeuttasi esimerkiksi tietopyyntöön, pyydämme sinua käyttämään lähettämään sähköpostin [email protected]. Käyttämällä yllä mainittua sähköpostia varmennamme henkilöllisyytesi prosessimme mukaisesti.

Lisätietoja oikeuksistasi saat Tietosuojavaltuutetun sivulta: (https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot)

Ota yhteyttä